วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ – 302302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสำราญ

ภาษาไทย : ต. โนนสำราญ  อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา

English : Non Samran ,Kaeng Sanam Nang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302302

รหัส อำเภอ : 3023

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.750

ลองติจูด : 102.325

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.750,102.325,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/