วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสัง – 390301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสัง

ภาษาไทย : ต. โนนสัง  อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

English : Non Sang ,Non Sang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390301

รหัส อำเภอ : 3903

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.872

ลองติจูด : 102.560

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.872,102.560,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/