วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสะอาด – 400512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสะอาด

ภาษาไทย : ต. โนนสะอาด  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Non Sa-At ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400512

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.576

ลองติจูด : 101.999

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.576,101.999,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/