วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสมบูรณ์ – 402403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสมบูรณ์

ภาษาไทย : ต. โนนสมบูรณ์  อ. บ้านแฮด จ. ขอนแก่น

English : Non Sombun ,Ban Haet, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402403

รหัส อำเภอ : 4024

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.259

ลองติจูด : 102.788

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.259,102.788,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/