วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนสง่า – 450307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนสง่า

ภาษาไทย : ต. โนนสง่า  อ. ปทุมรัตต์ จ. ร้อยเอ็ด

English : Non Sa-Nga ,Pathum Rat, Roi Et

รหัส ตำบล : 450307

รหัส อำเภอ : 4503

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 15.608

ลองติจูด : 103.349

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.608,103.349,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/