วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา – 461803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา

ภาษาไทย : ต. โนนศิลา  อ. ฆ้องชัย จ. กาฬสินธุ์

English : Khok Sa-At ,Khong Chai, Kalasin

รหัส ตำบล : 461803

รหัส อำเภอ : 4618

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.285

ลองติจูด : 103.435

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.285,103.435,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/