วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา – 402501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา

ภาษาไทย : ต. โนนศิลา  อ. โนนศิลา จ. ขอนแก่น

English : Non Sila ,Non Sila, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402501

รหัส อำเภอ : 4025

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.940

ลองติจูด : 102.664

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.940,102.664,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/