วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา – 380504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนศิลา

ภาษาไทย : ต. โนนศิลา  อ. ปากคาด จ. บึงกาฬ

English : ,Pak Khat, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380504

รหัส อำเภอ : 3805

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.292

ลองติจูด : 103.346

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.292,103.346,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/