วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนราษี – 440607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนราษี

ภาษาไทย : ต. โนนราษี  อ. บรบือ จ. มหาสารคาม

English : Non Rasi ,Borabue, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440607

รหัส อำเภอ : 4406

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 15.888

ลองติจูด : 103.142

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.888,103.142,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/