วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนรัง – 340414

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนรัง

ภาษาไทย : ต. โนนรัง  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Non Rang ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340414

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.521

ลองติจูด : 104.500

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.521,104.500,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/