วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนพะยอม – 401807

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนพะยอม

ภาษาไทย : ต. โนนพะยอม  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Non Phayom ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401807

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.054

ลองติจูด : 102.547

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.054,102.547,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/