วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนป่าซาง – 421204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนป่าซาง

ภาษาไทย : ต. โนนป่าซาง  อ. ผาขาว จ. เลย

English : Non Pa Sang ,Pha Khao, Loei

รหัส ตำบล : 421204

รหัส อำเภอ : 4212

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.102

ลองติจูด : 102.052

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.102,102.052,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/