วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนปูน – 330606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนปูน

ภาษาไทย : ต. โนนปูน  อ. ไพรบึง จ. ศรีสะเกษ

English : Non Pun ,Phrai Bueng, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330606

รหัส อำเภอ : 3306

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.857

ลองติจูด : 104.303

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.857,104.303,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/