วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนปอแดง – 421203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนปอแดง

ภาษาไทย : ต. โนนปอแดง  อ. ผาขาว จ. เลย

English : Non Po Daeng ,Pha Khao, Loei

รหัส ตำบล : 421203

รหัส อำเภอ : 4212

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 16.983

ลองติจูด : 101.985

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.983,101.985,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/