วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนธาตุ – 401503

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนธาตุ

ภาษาไทย : ต. โนนธาตุ  อ. หนองสองห้อง จ. ขอนแก่น

English : Non That ,Nong Song Hong, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401503

รหัส อำเภอ : 4015

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.705

ลองติจูด : 102.720

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.705,102.720,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/