วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทัน – 400408

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทัน

ภาษาไทย : ต. โนนทัน  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Non Than ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400408

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.507

ลองติจูด : 102.377

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.507,102.377,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/