วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง – 412204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง

ภาษาไทย : ต. โนนทอง  อ. นายูง จ. อุดรธานี

English : Non Thong ,Na Yung, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412204

รหัส อำเภอ : 4122

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.989

ลองติจูด : 102.198

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.989,102.198,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/