วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง – 411705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง

ภาษาไทย : ต. โนนทอง  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Non Thong ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411705

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.560

ลองติจูด : 102.424

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.560,102.424,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/