วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง – 401303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง

ภาษาไทย : ต. โนนทอง  อ. แวงใหญ่ จ. ขอนแก่น

English : Non Thong ,Waeng Yai, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401303

รหัส อำเภอ : 4013

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.904

ลองติจูด : 102.401

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.904,102.401,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/