วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง – 400406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทอง

ภาษาไทย : ต. โนนทอง  อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

English : Non Thong ,Nong Ruea, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400406

รหัส อำเภอ : 4004

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.552

ลองติจูด : 102.384

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.552,102.384,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/