วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทองอินทร์ – 412402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทองอินทร์

ภาษาไทย : ต. โนนทองอินทร์  อ. กู่แก้ว จ. อุดรธานี

English : Non Thong In ,Ku Kaeo, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412402

รหัส อำเภอ : 4124

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.197

ลองติจูด : 103.177

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.197,103.177,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/