วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนทราย – 350607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนทราย

ภาษาไทย : ต. โนนทราย  อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

English : Non Sai ,Maha Chana Chai, Yasothon

รหัส ตำบล : 350607

รหัส อำเภอ : 3506

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.552

ลองติจูด : 104.329

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.552,104.329,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/