วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนดินแดง – 312001

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนดินแดง

ภาษาไทย : ต. โนนดินแดง  อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์

English : Non Din Daeng ,Non Din Daeng, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312001

รหัส อำเภอ : 3120

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.316

ลองติจูด : 102.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.316,102.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/