วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนจาน – 303002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนจาน

ภาษาไทย : ต. โนนจาน  อ. บัวลาย จ. นครราชสีมา

English : Non Chan ,Bua Lai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 303002

รหัส อำเภอ : 3030

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.699

ลองติจูด : 102.472

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.699,102.472,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/