วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนฆ้อง – 400203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนฆ้อง

ภาษาไทย : ต. โนนฆ้อง  อ. บ้านฝาง จ. ขอนแก่น

English : Non Khong ,Ban Fang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400203

รหัส อำเภอ : 4002

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.416

ลองติจูด : 102.589

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.416,102.589,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/