วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนค้อ – 341006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนค้อ

ภาษาไทย : ต. โนนค้อ  อ. บุณฑริก จ. อุบลราชธานี

English : Non Kho ,Boontharik, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341006

รหัส อำเภอ : 3410

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.672

ลองติจูด : 105.307

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.672,105.307,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/