วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนคูณ – 330204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนคูณ

ภาษาไทย : ต. โนนคูณ  อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ

English : Non Khun ,Yang Chum Noi, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330204

รหัส อำเภอ : 3302

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.302

ลองติจูด : 104.354

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.302,104.354,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/