วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนข่า – 401211

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนข่า

ภาษาไทย : ต. โนนข่า  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Non Kha ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401211

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.764

ลองติจูด : 102.591

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.764,102.591,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/