วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนขวาง – 312104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนขวาง

ภาษาไทย : ต. โนนขวาง  อ. บ้านด่าน จ. บุรีรัมย์

English : Non Khwang ,Ban Dan, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312104

รหัส อำเภอ : 3121

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.191

ลองติจูด : 103.157

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.191,103.157,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/