วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โนนกลาง – 341907

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โนนกลาง

ภาษาไทย : ต. โนนกลาง  อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

English : Non Klang ,Phibun Mangsahan, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341907

รหัส อำเภอ : 3419

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.066

ลองติจูด : 105.344

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.066,105.344,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/