วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โตนด – 301003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โตนด

ภาษาไทย : ต. โตนด  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Tanot ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301003

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.097

ลองติจูด : 102.293

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.097,102.293,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/