วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โดมประดิษฐ์ – 340904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โดมประดิษฐ์

ภาษาไทย : ต. โดมประดิษฐ์  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Dom Pradit ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340904

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.337

ลองติจูด : 105.059

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.337,105.059,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/