วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โดด – 332101

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โดด

ภาษาไทย : ต. โดด  อ. โพธิ์ศรีสุวรรณ จ. ศรีสะเกษ

English : Dot ,Pho Si Suwan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332101

รหัส อำเภอ : 3321

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.204

ลองติจูด : 104.078

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.204,104.078,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/