วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โซง – 340901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โซง

ภาษาไทย : ต. โซง  อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี

English : Song ,Nam Yuen, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340901

รหัส อำเภอ : 3409

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 14.460

ลองติจูด : 104.947

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.460,104.947,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/