วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โชคเหนือ – 321102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โชคเหนือ

ภาษาไทย : ต. โชคเหนือ  อ. ลำดวน จ. สุรินทร์

English : Chok Nuea ,Lamduan, Surin

รหัส ตำบล : 321102

รหัส อำเภอ : 3211

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.738

ลองติจูด : 103.721

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.738,103.721,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/