วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โชคนาสาม – 320511

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โชคนาสาม

ภาษาไทย : ต. โชคนาสาม  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Chok Na Sam ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320511

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.544

ลองติจูด : 103.280

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.544,103.280,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/