วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โชคชัย – 300708

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โชคชัย

ภาษาไทย : ต. โชคชัย  อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา

English : Chok Chai ,Chok Chai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300708

รหัส อำเภอ : 3007

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.763

ลองติจูด : 102.172

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.763,102.172,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/