วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โจดหนองแก – 401203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โจดหนองแก

ภาษาไทย : ต. โจดหนองแก  อ. พล จ. ขอนแก่น

English : Chot Nong Kae ,Phon, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401203

รหัส อำเภอ : 4012

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 15.856

ลองติจูด : 102.650

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.856,102.650,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/