วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โจดม่วง – 332204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โจดม่วง

ภาษาไทย : ต. โจดม่วง  อ. ศิลาลาด จ. ศรีสะเกษ

English : Chot Muang ,Sila Lat, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 332204

รหัส อำเภอ : 3322

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 15.473

ลองติจูด : 104.139

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.473,104.139,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/