วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โค้งยาง – 301806

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โค้งยาง

ภาษาไทย : ต. โค้งยาง  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

English : Khong Yang ,Sung Noen, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301806

รหัส อำเภอ : 3018

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.922

ลองติจูด : 101.903

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.922,101.903,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/