วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคราช – 301803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคราช

ภาษาไทย : ต. โคราช  อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

English : Khorat ,Sung Noen, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301803

รหัส อำเภอ : 3018

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.909

ลองติจูด : 101.851

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.909,101.851,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/