วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคคลาน – 270309

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคคลาน

ภาษาไทย : ต. โคคลาน  อ. ตาพระยา จ. สระแก้ว

English : Khot Lan ,Ta Phraya, Sa kaeo

รหัส ตำบล : 270309

รหัส อำเภอ : 2703

รหัส จังหวัด  : 27

ละติจูด : 13.968

ลองติจูด : 102.650

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.968,102.650,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/