วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกไทย – 250902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกไทย

ภาษาไทย : ต. โคกไทย  อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี

English : Khok Thai ,Si Mahosot, Prachin Buri

รหัส ตำบล : 250902

รหัส อำเภอ : 2509

รหัส จังหวัด  : 25

ละติจูด : 13.845

ลองติจูด : 101.448

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.845,101.448,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/