วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่ – 420805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่

ภาษาไทย : ต. โคกใหญ่  อ. ท่าลี่ จ. เลย

English : Khok Yai ,Tha Li, Loei

รหัส ตำบล : 420805

รหัส อำเภอ : 4208

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.556

ลองติจูด : 101.491

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.556,101.491,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/