วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่ – 390307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่

ภาษาไทย : ต. โคกใหญ่  อ. โนนสัง จ. หนองบัวลำภู

English : Khok Yai ,Non Sang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390307

รหัส อำเภอ : 3903

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 16.809

ลองติจูด : 102.569

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.809,102.569,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/