วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่ – 190606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกใหญ่

ภาษาไทย : ต. โคกใหญ่  อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี

English : Khok Yai ,Ban Mo, Saraburi

รหัส ตำบล : 190606

รหัส อำเภอ : 1906

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.606

ลองติจูด : 100.677

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.606,100.677,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/