วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกเหล็ก – 311606

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกเหล็ก

ภาษาไทย : ต. โคกเหล็ก  อ. ห้วยราช จ. บุรีรัมย์

English : Khok Lek ,Huai Rat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311606

รหัส อำเภอ : 3116

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 15.023

ลองติจูด : 103.230

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.023,103.230,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/