วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกเริงรมย์ – 360705

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกเริงรมย์

ภาษาไทย : ต. โคกเริงรมย์  อ. บำเหน็จณรงค์ จ. ชัยภูมิ

English : Khok Roeng Rom ,Bamnet Narong, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360705

รหัส อำเภอ : 3607

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.391

ลองติจูด : 101.576

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.391,101.576,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/