วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพลาะ – 200620

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพลาะ

ภาษาไทย : ต. โคกเพลาะ  อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี

English : Khok Phlo ,Phanat Nikhom, Chon Buri

รหัส ตำบล : 200620

รหัส อำเภอ : 2006

รหัส จังหวัด  : 20

ละติจูด : 13.520

ลองติจูด : 101.121

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.520,101.121,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/