วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพชร – 330517

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. โคกเพชร

ภาษาไทย : ต. โคกเพชร  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Khok Phet ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330517

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.804

ลองติจูด : 104.149

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.804,104.149,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/